• dc3bw

Vinnudeilu Flugfreyjufélags Íslands og Primera er ekki lokið

 

Þann 20. nóvember sl. dæmdi Félagsdómur verkfallsboðun Flugfreyjufélags Íslands á hendur lettneska flugfélaginu Primera Air Nordic ólögmæta þar sem formskilyrði laga nr. 80/1938 um aðkomu ríkissáttasemjara hefðu ekki verið uppfyllt. Þau skilyrði voru ekki uppfyllt þar sem ríkissáttasemjari, þrátt fyrir beiðni FFÍ, hafnaði að taka deiluna til sáttameðferðar vegna vafa um heimildir sínar um aðkomu að henni. Sá vafi er ekki lengur til staðar þar sem Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ríkissáttasemjari hefði átt að láta deiluna til sín taka.

Þessi dómur Félagsdóms felur aðeins í sér tímabundna töf á því ferli sem Flugfreyjufélagið, með aðstoð ASÍ og aðildarfélaga þess, hefur verið í um tveggja ára skeið og snýr að því að fá Primera Air Nordic til þess að ganga til kjarasamninga um þau störf sem unnin eru út frá Íslandi um borð í flugvélum félagsins.

Í kjölfar dómsins hefur FFÍ aflýst áður boðuðu verkfalli en lögmæt vinnudeila er enn til staðar. Hún verður nú send ríkissáttasemjara að nýju enda með öllu óásættanlegt að fyrirtæki á EES-svæðinu sendi hingað til lands starfsmenn, dulbúi stöðu þeirra sem „verktaka“ og greiði þeim brot af þeim launum sem greidd eru sambærilegum starfsmönnum flugfélaga sem stunda starfsemi hér á landi. Í því felast félagsleg undirboð á íslenskum vinnumarkaði og ólögmæt samkeppni í íslensku atvinnulífi.

Frestun á boðaðri vinnustöðvun

 

Vinnustöðvun FFÍ vegna deilu við Primera Air Nordic (PAN) sem hefjast átti þann 24.10 n.k. kl.06:00 hefur verið frestað.  Nú er rekið mál fyrir Félagsdómi gegn FFÍ um lögmæti boðunar vinnustöðvunar. Hluti þeirrar málshöfðunar var gagnkrafa FFÍ þess efnis að félaginu væri almennt heimilt að boða til vinnustöðvunar á hendur PAN, óháð lögmæti upphaflegu boðunarinnar. PAN krafðist frávísunar þeirrar kröfu, tapaði því fyrir Félagsdómi en kærði þá niðurstöðu til Hæstaréttar. Ákveðið hefur verið að fresta vinnustöðvuninni með þeim hætti sem að framan greinir til þess að tryggja að réttum yfirvöldum gefist tími til þess að fjalla um og ljúka dómi á réttmæti hennar.

Aðgerðir gegn Primera air nordic

Frá því á árinu 2015 hefur FFÍ átt í kjaradeilu við lettneska flugfélagið Primera Air Nordic eins og félagsmönnum er kunnugt. Fór svo að lokum að félagið neyddist til þess að boða vinnustöðvun á fyrirtækið til þess að fylgja kröfu um kjarasamning eftir. FFÍ hefur ítrekað fengið staðfest, að erlendir starfsmenn um borð í flugvélum Primera eru á launum langt undir lágmarkskjörum hér á landi og sagðir vera „sjálfstæðir verktakar“ um borð. Þessir starfsmenn eru ráðnir í gegnum erlendar starfsmannaleigur sem neita íslenskum stjórnvöldum um upplýsingar. 

FFÍ telur engum vafa undirorpið, að um starfsemi og starfsmenn Primera gildi íslensk lög og hafnar með öllu  þeim skýringum Primera að fluglið um borð í flugvélum þeirra komi Primera ekki við.

Þessi barátta FFÍ er barátta fyrir bættum kjörum félagsmanna og flugliða Primera en einnig barátta gegn félagslegum undirboðum sem bæði skaða það launafólk sem í hlut á heldur einnig og ekki síður íslenskt efnahagslíf og fyrirtæki á sama markaði sem hlíta kjarasamningum og lögum eins og þau eiga að gera.

Primera ákvað að stefna FFÍ vegna verkfallsboðunarinnar og málið var þingfest þann 12.9 s.l. FFÍ skilaði greinargerð í gær þann 14.9 og verður málið flutt í lok næstu viku. FFÍ hefur gefið Primera alla nauðsynlega fresti og tækifæri til þess að ganga til samninga. Primera hefur hafnað þeim öllum og engum tilkynningum eða fundarboðum sinnt.

FFÍ ákvað að fresta verkfallinu sem átti að hefjast kl. 6 í morgun fram til 2 oktober n.k. en þá ætti dómur Félagsdóms að liggja fyrir.

FFÍ hefur í öllu ferlinu farið að lögum og vill gefa Félagsdómi tækifæri til þess að vinna úr málinu á eðlilegan hátt þó Primera hafi kosið að höfða mál aðeins 3 dögum fyrir verkfall þegar augljóst var að málsmeðferð gæti ekki lokið áður en verkfall kemur til framkvæmdar.

Primera neitaði samvinnu um frestun verkfallsins og þess vegna var því einhliða frestað af FFÍ.