• dc3bw

Sjúkrasjóður

Verkefni sjóðsins er að veita sjóðfélögum Sjúkrasjóðs Flugfreyjufélags Íslands fjárhagsaðstoð í veikinda- og slysatilvikum. Sjóðfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.

Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsufar.

Stjórn sjúkrasjóðs FFÍ:


Berglind Hafsteinsdóttir

Orri Þrastarson

Edda Axelsdóttir

Sigríður Stefanía Óskarsdóttir (vara)
 

Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Maríu Jónsdóttur

 

 

 1. gr. Sjóðurinn heitir ” Minningarsjóður Maríu Jónsdóttur, flugfreyju,” ( fædd 1. nóv. 1932, dáin 14. apríl 1963 ).
 2. gr. Stofnfé sjóðsins er kr. 15.000,00 og er gefið af foreldrum Maríu, Jóni Vigfússyni og Sigurlaugu Guðmundsdóttur, Hringbraut 47 og starfssystrum Maríu.
 3. gr. Tekjur sjóðsins eru vextir, áheit, gjafir og hagnaður af sölu minningarkorta.
 4. gr. Stjórn sjóðsins skipa: Formaður og gjaldkeri Flugfreyjufélags Íslands og einn aðili tilnefndur af ættingjum Maríu. Formaður Flugfreyjufélagsins er formaður sjóðsins.
 5. gr. Tilgangur sjóðsins er að styrkja flugfreyjur eða börn þeirra, hafi flugfreyja orðið fyrir slysi eða erfiðleikum, vegna langvarandi veikinda. Falli flugfreyja frá, sem séð hefur barni eða börnum sínum farborða, skulu þau ganga fyrir styrkveitingu úr sjóðnum.
 6. gr. Heimilt er að verja allt að 9/10 hlutum af árlegum vaxtatekjum sjóðsins til styrkveitinga. Þau ár sem heimiluð upphæð verður ekki notuð til styrkveitinga skal hún lögð við höfuðstól.
 7. gr. Fé sjóðsins skal ávaxta á tryggan hátt í ríkisskuldabréfum, í ríkistryggðum skuldabréfum í bönkum, sparisjóðum og í skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign.
 8. gr. Breytingar á skipulagsskrá þessari má því aðeins gera að þær hafi verið samþykktar með 3/4 hluta atkvæða stjórnarmeðlima Flugfreyjufélags Íslands og samþykktar af fulltrúa ættingja Maríu í stjórn sjóðsins.
 9. gr. Ábendingar eða umsóknir um styrk úr sjóðnum skal senda sjóðsstjórn fyrir 1. nóvember ár hvert.
 10. gr. Reikningar sjóðsins skulu gerðir upp með reikningum Flugfreyjufélags Íslands og endurskoðaðir af endurskoðendum félagsins.
 11. gr.Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. Skal skipulagsskráin birt í B. deild stjórnartíðinda.

Maríusjóður

MINNINGARSJÓÐUR MARÍU JÓNSDÓTTUR

Minningarsjóður Maríu Jónsdóttur flugfreyju var stofnaður 1. nóvember 1963, daginn sem hún hefði orðið 31 árs. María var flugfreyja hjá Flugfélagi Íslands frá 1956 og hafði verið formaður Flugfreyjufélags Íslands síðustu árin. Hún fórst í flugslysi í aðflugi að Fornebu flugvelli í Osló, á páskadagsmorgun árið 1963.
Allir sem um borð voru, 12 að tölu, fórust.
Minningarsjóðurinn var stofnaður af foreldrum Maríu.
Hugsun þeirra að baki stofnun sjóðsins var annars vegar að halda minningu dóttur sinnar lifandi en þó fyrst og fremst að til væri sjóður sem styrkti flugfreyjur eða börn þeirra ef til annars flugslyss kæmi. Einnig yrði hægt að sækja í sjóðinn greiðslur vegna langvarandi veikinda barna flugfreyja.
Tekjur sjóðsins eru nær eingöngu af sölu minningarkorta en auk þess hafa félagsmenn FFÍ styrkt sjóðinn með árlegu framlagi sínu.
Minningarsjóður Maríu Jónsdóttur mun vera eini minningarsjóðurinn hjá stéttarfélögum innan flugsins.
Stjórn sjóðsins nú skipa:
Sigríður Ása Harðardóttir, formaður FFÍ
Orri Þrastarson, gjaldkeri FFÍ
Sigurlaug Halldórsdóttir, flugfreyja

Minningarkortin fást hjá eftirtöldum aðilum:
Sigurlaugu Halldórsdóttur – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Á skrifstofu Flugfreyjufélags Íslands sími 561-4307 eða This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.